Grävtänder för maskiner 1 - 100 ton

Behöver du hjälp? Ring oss

+46 (0) 70 422 18 42  -  +46 (0) 73 937 24 02

Köp- och leveransvillkor

Leveransvillkor*

Om kunden inte angett egen transportör eller avhämtat varorna ordnar Mimbro lämplig transportör.

Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar orsakade av fraktföretaget.

Upptäcker Ni skador och/eller att kolliantal inte stämmer på försändelsen skall du omedelbart anmäla detta till transportföretaget och göra en skadeanmälan. Anmälan skall också göras till Mimbro AB per e-post, brev eller telfon.

I de fall godset ankommer på pall skall godset besiktigas innan kvittens av godset sker.

Upptäcks skadan inte förrän försändelsen är öppnad, och skadan är av den art att den kan hänföras till transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan (inom 2 dagar från det att försändelsen är mottagen).

Fraktkostnaden för en beställning debiteras enligt fast pris.

Outlösta försändelser debiteras enligt den faktiska fraktkostnaden tur och retur.

Fakturering för "uddaortstillägg" kan tillkomma.

Beställning som gjorts som specialbeställning och/eller beställning som kombinerats med olika erbjudanden kan komma att debiteras den faktiska fraktkostnaden.

 

Ångerrätt/Reklamation

30 dagars "öppet köp"/ångerrätt för privatpersoner och företag.

Varor som är fellevererade skall anmälas till Mimbro AB inom 14 dagar från ankommen leverans. Returfrakten bekostas av Mimbro.

Returrätt, ångerrätt och öppet köp

Vi följer lagen om distansavtal enligt Konsumentverkets rekommendationer. Du har enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda felfria varor utan att ange någon anledning. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits (gäller ej vid specialbeställda varor). Det är alltid garanti på de produkter du köper (1 år). Om man kan påvisa att det är fabrikationsfel på produkten får man alltid nya delar, däremot gäller inte garantin vid förslitningsskador. Du betalar själv returfrakten. För återbetalning - ange ditt postgiro-, bankgiro-, personkonto- eller bankkontonummer.

 

Garanti

Garanti gäller på varor som uppvisar fabrikationsfel, fel som funnits på vara vid leveranstillfället eller fel som kan ha uppstått med anledning av fabrikationsfel.

Garantin omfattar inte ersättning för eventuella följdfel, indirekt eller direkt orsakade av produkter från Mimbro AB.

 

Garantitid

Garantin gäller 12 månader om inget annat har har avtalats.

 

Betalningsvillkor

På mimbro.se kan du välja om priserna skall visas exklusive moms eller inklusive moms. Priserna är angivna i svenska kronor (SEK).

Betalningstiden är 20-45 dagars faktura om inte annat angetts.

Mimbro AB äger rätten till levererade varor och är där med Mimbro AB:s egendom fram tills full betalning skett på vårt bankkonto.

Mimbro AB kan utan tillstånd överlåta fordran till annan.

Vid försenad betalning debiteras 60 SEK i påminnelseavgift.

Vid inkassoåtgärd debiteras 160 SEK.

Dröjsmålsräntan är 12%.

Beställda/levererade varor förblir Mimbro:s egendom fram till full betalning erlagts.

 

Personuppgiftslagen

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL).

 

Tvist

Eventuella tvister löses i första hand i diskussion med Mimbro AB. Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Vid tvist i Domstol skall den avgöras hos Gävle Tingsrätt.

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen